ניגון לשבת ויום טוב (ניגון פה)| הרב מנחם מענדל עמאר | געגועים 6

פרוייקט געגועים ניגוני חב"ד מגיש: ניגון לשבת ויום טוב האחרון מאלבום געגועים 6. לפי עדויות כמה מחסידים, ניגון זה היה אחד מהניגונים שנוגנו אצל אדמו"ר הריי"צ כהכנה לאמירת מאמר.
ניגון זה הוא ניגון פה בספר הניגונים.
מוקדש לע"נ המשפיע הרב זושא פויזנר להאזנה בשאר ערוצי הסטרימינג: https://album.link/tnmb6sdjfgdrc

אירועים במרכז

חדש במרכז

אין חדשות נוספות