ניגון לשבת ויום טוב2

הבן יקיר לי – ניגוני חב"ד בניחוח של פעם 1 ניגון מס' 83 בספר הניגונים.
אדמו"ר הזקן לא הכניס בסידורו פיוטים רבים לזמירות שבת, היות שהחסידים מנצלים את סעודות השבת להתוועדות רעים ונגינת ניגוני חב"ד בצוותא.
Rabbi Menachem Amar – הרב מנחם עמאר

אירועים במרכז

חדש במרכז

אין חדשות נוספות