ניגון שמחה

הניגון הנ"ל ניגנו אצל הרבי בפורים תשל"א למעלה מחצי שעה והרבי ישב ועודד בשתי ידיו הקדושות כל משך זמן הניגון.
ושר ע"י הרב מנחם מ. עמאר ובניו מתוך פרוייקט געגועים אלבום 5.

אירועים במרכז

חדש במרכז

אין חדשות נוספות