דף נדרים והתחייבויות

מהיום ניתן לשלם את נדריכם בקלות ובנוחות !

חברים יקרים! גדולה צדקה…

עליתם לתורה ונדרתם נדבה? רציתם להיות פרנס שבועי? 

מהיום קל ופשוט להעביר את הנדרים והתשלומים למרכז אור מנחם !

"אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט" – פירוש : "האומר על חפץ ידוע שהוא נותנו או מוכרו להקדש, נקנה הדבר להקדש מיד באמירתו, כמו שהוא נקנה להדיוט במסירתו…"

מהיום ניתן לשלם את התחייבויות בית הכנסת, התרומות והתשלומים  בקלות ובנוחות ובמספר התשלומים הנוח לכם היישר דרך האתר. בנוסף ניתן ליצור קשר עם המשרד בשעות הפעילות ולבצע תשלומים באשראי.

ויהי רצון שעקב מעשה צדקה זה תתברכו בברכת : "נדרי לה' אשלם נגדה נא לכל עמו…" באושר ועושר בכל מילי דמיטב.

הכספים שיתרמו הינם קודש לפעילות הברוכה ולעשייה העצומה של ארגון קשר ומרכז "אור מנחם" בגנים, בבתי ספר, למען הקהילה ולמען ילדי ישראל.

הגבאים