הבן יקיר לי

הבן יקיר לי – ניגוני חב"ד בניחוח של פעם 1 מחבר הניגון ר' שלום חריטונוב מניקולייב.
ניגון מס' 240 בספר הניגונים. הניגון מושר על פסוק מספר ירמיהו ) לא: יט ( בתפלת זכרונות של מוסף לראש השנה.
מילות הניגון: "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה'".
Rabbi Menachem Amar – הרב מנחם עמאר

אירועים במרכז

חדש במרכז

אין חדשות נוספות