ממשיכים להתוועד לרגל קבלת הנשיאות

ממשיכים להתוועד לרגל יו"ד שבט עם קהילת חב"ד ברחובות

ממשיכים להתוועד ולהתחבר ליום הגדול.
הערב הרב יתוועד עם קהילת חב״ד ברחובות.

 

 

מרכז מבקרים חוויתי לסיפור היהודי