גלרייה התוועדות יו״ד שבט תשפ"ג

כך חגגנו את קבלת הנשיאות של הרבי

מרכז מבקרים חוויתי לסיפור היהודי